ילדים רבים מופנמים, חרדים, ומתקשים ליצור קשר, מצליחים להתחבר ולמצוא שפה משותפת דרך בעלי חיים. באמצעות הקשר עם בעל החיים משחזר הילד התייחסויות והתנהגויות אותן חווה במהלך חייו. הקשר שנוצר עם בעלי החיים נותן תמונה אבחנתית על מצבו הרגשי של הילד, אפיוני התנהגותו, ודחפים הרגשיים.


דרך ההתייחסות אל תגובות בעלי החיים לטיפול של הילד, לומד הילד על עצמו, על רגשותיו ומאווייו. כך מפתח הילד מודעות להתנהגותו ומוטיבציה לשינוי והתפתחות.