טיפול בעזרת צמחים ופעילויות גינון המאפשר תהליך התפתחותי של הילדים בתחום החינוכי, השיקומי והטיפולי. התהליך שואב את כוחותיהם של הילדים מן הקרבה והאהבה לטבע ככלים בהחלמה ובשיקום.

הטבע מספק מסגרת בה מתרחשים תהליכי צמיחה וטיפוח המאפשרים השראה להליכי טיפוח פנימיים ובין אישים; מבחינה גופנית נפשית, התנהגותית, חברתית וקוגניטיבית. הגינה והחממה מהווים מרחבים המאפשרים עבודה קבוצתית, שותפות ועזרה הדדית, בחירה אישית, טיפוח אישי, סבלנות, התמדה ומחויבות.


נושאי הלימוד:

בוטניקה שמושית, גידול ירקות, גידול מיכלים בחממה טיפולית, ריבוי צמחי גן, גידול תבלינים והשימושבהם, מעגל השנה בגינה הטיפולית.