ההחלטה על הוצאת ילד מהבית מהווה צעד בעל משמעות רבה לגבי הילד ובני משפחתו, המשנה את המערכת המשפחתית, ומשפיע רגשית וחברתית על הילד ועל בני משפחתו.

פרויקט קשר משפחתי בפנימיית אהבה פועל קרוב לעשור, והוא מנסה לחזק את הקשר המשולש הורה- ילד- פנימייה. וזאת תוך יצירת חוויות חיוביות. לפרויקטים היבטים טיפוליים  - קבוצות אימהות וקבוצות אבות ארוכות טווח; בצד היבטים חינוכיים - מפגשי הורים ילדים מונחים.


מרבית ההורים מגיעים לבקר את ילדיהם רק באירועים מיוחדים, כגון יום הולדת או טקס בני מצווה וישיבות חשובות העוסקות בחניך. הפעילויות החברתיות - חינוכיות מעודדות את הגעת ההורה לפנימייה ומאפשרות לו אינטראקציה חברתית חיובית עם הילד. בניגוד לאינטראקציה המתרחשת בבית בסופי שבוע, במפגשים אלה הפנימייה אחראית על המסגרת החברתית ומתן פעילות להורה ולילד. במקביל לאינטראקציה החינוכית, מתרחשת אינטראקציה חברתית בין ההורים לילדים באותו משפחתון המאפשרת הזדמנות לנורמליזציה של רגשות ושל תחושת זהות ושוויון.

פרוייקט קשר משפחתי בפנימיית אהבה מתייחס לצורך הבסיסי האנושי, שליטה בחיים. זאת על ידי השבת תפקיד והסטאטוס של "ההורה" להוריי הילדים, כשותפים חלקיים או מלאים בתהליך הגידול ואף כשותפים באחריות על הילדים. הפרויקט פועל ברבדים שונים ורמות שונות בהתאם ליכולות ולמוטיבציה של ההורים; החל מפעילויות חברתיות חינוכיות כלל פנימייתיות בהן ההורים יכולים להגיע ולהשתתף באופן פאסיבי, דרך פעילויות חינוכיות בתוך המשפחתונים בהן מצופה מההורים לקחת חלק פעיל יותר, עד לקייטנת הורים - ילדים, כולל לינה משותפת וכלה בקבוצות טיפוליות שונות הפועלות לאורך זמן של שנה עד ארבע שנים, ואף יותר.