מערך פוסט אשפוזי

במסגרת מערך זה ישנם כ-30 ילדים בני 6-18, אשר הרווחה קבעה כי הם זקוקים לחלופת אשפוז, ילדים אלו מוגדרים באבחנה פסיכיאטרית כפוסט אשפוזיים. ילדים אלו שוהים בתוך המשפחתונים של הפנימייה הטיפולית, כחלק מתוך 170 חניכים, ומקבלים טיפול מתוגבר.

הגדרת הילד כפוסט אשפוזי מתקיימת כאשר גורמי מקצוע, פנים וחוץ ארגוניים מבינים שהילד זקוק לאשפוז פסיכיאטרי, או כאשר הילד סיים אשפוז פסיכיאטרי. במקום לשלוח את הילד למוסד פסיכיאטרי רפואי, מושם הילד באחד מהמשפחתונים בפנימייה. המסגרת המשפחתונית מאפשרת לילד ליהנות מכלל השירותים במשפחתון ומשירותים נוספים הבאים לידי ביטוי בטיפולים ייחודיים המוגדרים על פי צרכיו האישיים.