מרכז חירום

אל מרכז החירום מגיעים ילדים בטווח הגילאים 6-14. הילדים מגיעים בהחלטת בית משפט ותחת צו המורה זאת ובשיאו של המשבר בחייהם ובחיי משפחותיהם, בעקבות אירועים דרמטיים.


מרכז החירום מהווה מסגרת זמנית למספר חודשים בודדים המשמשת לצורכי הגנה מידית על הילדים ואבחון מצבם ומשפחתם. לקראת תום תקופת השהות מוגשות המלצות להמשך עבור הילד ומשפחתו. מרכז החירום חורט על דגלו לשים את צרכי הילדים בעדיפות הראשונה. בצד מסגרת ברורה של סדר יום קבוע ומובנה על פיו מתנהלים, קיים דגש על ראיית האינדיבידואל, יצירת קשר והחזרת האמון בעולם המבוגרים ואמון הילד בעצמו, חיבור הרגש להתנהגות ומתן אפשרויות נוספות לבחירת התמודדות.


הילדים לומדים בבית ספר במרכז המחולק לשתי כיתות על פי גיל, ונבנית תכנית לימודים אישית לכל ילד על פי צרכיו ויכולותיו. אנו שמים דגש על חיזוק חוויה לימודית חיובית. כמו כן הילדים נהנים מפעילויות העשרה מובנות ומחווית משחק עם הצוות.


בצד המסגרת האינטרנית ישנה יחידה ייעוצית טיפולית בה מקבלות משפחות מהקהילות הגיאוגרפיות הקרובות, מערכת של טיפול והדרכת הורים. במטרה למנוע מצבי חירום אקוטיים, בהם מוצא הילד מהמסגרת הביתית אל היחידה האינטרנית או למסגרת השמה חוץ ביתית אחרת.


במהלך שנת 2016, פתחנו בפרויקט הנקרא "רגע לפני" : תכנית "רגע לפני" מציעה דרך פעולה  לקידום משפחות במצוקה בכל תחומי חייהן, חיזוק כוחותיהן להתמודדות עם אתגרי החיים ומתן כלים לגידול ראוי של הילדים במסגרת המשפחה.


התכנית פותחה על ידי קבוצה של אנשי מקצוע מתחומי רווחה, טיפול, אימון אישי, חינוך וקהילה.


מטרת התכנית

מטרתה המרכזית של התכנית הינה להכשיר את המשפחה ולציידה בכלים אפקטיביים אשר  יאפשרו לה לגדל באופן עצמאי את ילדיה, להבטיח את שלומם והתפתחותם התקינה ולמנוע במידת האפשר את הצורך להוציאם לסידורים חוץ ביתיים. כמו כן התכנית תסייע למשפחה אשר ילדיה כבר הוצאו לסידור חוץ ביתי, לקלוט אותם בחזרה לחיקה.


רציונאל התכנית וייחודה

תכנית "רגע לפני" מציעה התערבות עומק הוליסטית, רב מערכתית, אינטנסיבית וארוכת טווח. התכנית כוללת בתוכה מגוון סוגי התערבויות במסגרת מאמץ מתואם וממוקד בבית המשפחה וסביבתה הטבעית. התכנית מתאימה למשפחות אשר ייבחרו על פי קריטריונים מוגדרים כגון: יכולות המשפחה, שיתוף הפעולה שלה, רמת מחויבותה לתהליך וליצירת שינוי.


ייחודה של התכנית הוא בהפעלתה בבית המשפחה ועם כל בני המשפחה. הכניסה הביתה מאפשרת "כניסה ללב" ויוצרת קשר משמעותי ואמון, שהינם תנאי הכרחי להתמסרות המשפחה לתהליך השינוי.