תוכנית מוגנות ועוצמה


תוכנית מוגנות ועוצמה

תכנית מוגנות ועוצמה הינה התערבות מערכתית ליצירת אקלים חברתי המצמצם אלימות, מעודד התמודדות עם תופעות של ניכור, הצקות, הטרדות ובריונות, העלאת תחושת המוגנות הסובייקטיבית והאובייקטיבית של החניכים והצוות, בנוסף לראיית העוצמות והכוחות שיש בחניכים בצד חשיבות השמירה והפיקוח. ישנו דגש על עוצמה אישית וכוחות המחזקים את החניך, מעלים את בטחונו ומאפשרים לו למצוא כוחות עליהם יוכל להישען ולצמוח לשינוי.

תכנית המוגנות החלה לפעול בפנימיית אהבה במרץ 2007, אז נבנתה כתוכנית חירום ומאז מתפתחת, ומתאימה עצמה לשטח בכל שנה ושנה. חלק מייחודה הוא הראיה ההוליסטית ושיתוף הפעולה הרב צוותי. על התוכנית ותחושת המוגנות בכפר מתנהל מעקב מחקרי הנעשה בשיתוף פעולה ובסיוע של פרופ' רמי בנבנישתי וד"ר שלהבת עטר שוורץ.


יעדי התוכנית

  • בניית אקלים חברתי היוצר תחושת שייכות ומוגנות לכל קהילת כפר הילדים ונוער אהבה.
  • הפחתה מרבית של תופעות הצקה, הטרדה ובריונות בפנימייה.
  • טיפול וחינוך בחניכים שפגעו או נפגעו בעבר או המועדים לכך.
  • פיתוח תכניות ומענים להעצמת החניכים.

עקרונות התוכנית:

  • פיקוח ושמירה.
  • נהלים הקובעים ומגדירים התנהלות, תגובות חינוכיות, נורמות ברורות ועוד.
  • וועדת מוגנות - תפקידה הוא לעקוב, לפקח ולתת מענה חינוכי ומשמעתי בנושא דירוג חניכים ברמות מוגנות שונות. לוועדה תפקיד מגיב ונותן מענה, תפקיד יוזם ומעודד.
  • מיפוי לרמות מוגנות - רמות המוגנות השונות מגדירות את מידת מעורבותם של החניכים באירועים חריגים (אלימות פיזית, אלימות מינית, ניסיונות בריחה, שימוש בחומרים מסוכנים ועוד) כנפגעים או פוגעים בצד רמת ההגנה לה הם זקוקים בשל מעורבות זו.

טיפול:

התוכנית מגובה ונתמכת על עבודה טיפולית ברמה פרטנית, רמה קבוצתית והדרכת וליווי הצוותים.

המערך הקבוצתי רחב והוקמו קבוצות טיפוליות, מונחות בקו, בנושאים שונים: אסרטיביות, דימוי גוף ודימוי עצמי, אלימות, אמפתיה, שליטה בכעסים באמצעות בעלי חיים, וקבוצת הפוגעים מינית על פי רציונל קבוצות שרות מבחן לנוער.


חינוך:

מערך הפעילויות החינוכיות עוסק בתחומים הנלווים לתוכנית ומועבר באופן שוטף במשפחתונים ובפרויקטים החינוכיים. בבית הספר פותחו מענים מגוונים למוגנות החניכים מטיפוח מוגנות ובטיחות דרך טיפוח השליטה העצמית והעצמת חניכים, תוכנית "מעגלים" ועוד.


ליווי מחקרי:

הליווי מסייע לפיתוח התוכנית ולמעקב אחר תחושת המוגנות של החניכים והצוות. הליווי המחקרי מתנהל בשאלונים  או בקבוצות מיקוד פעמיים בשנה. המעקב המחקרי נעשה בתמיכה ראשונית של פרופ' בנבנישתי וד"ר שלהבת עטר שוורץ.

מידע מפורט ניתן לקבל בחוברת מוגנות ועוצמה.

חוברת מוגנות תשעא - מקוצרת 01.2011.docx